Algemeen
Hoe werkt de kortingsactie voor de laminaatvloer?

Als je een appartement in The David huurt met een kale huurprijs (dus exclusief servicekosten) vanaf € 1.000 per maand, dan hebben we een leuke actie voor je! Je krijgt dan 50% korting op een laminaatvloer. Er zijn drie mooie kleuren om uit te kiezen. De vloer wordt eigendom van jou als huurder. Maar waar je normaal een appartement kaal moet opleveren als je verhuist, mag je er bij deze vloer ook voor kiezen om deze te laten liggen. Dat scheelt jou werk en draagt bij aan een duurzamer gebruik van materialen.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar, bijvoorbeeld door een chat te starten rechtsonder op de website.

Ik wil een appartement in The David huren, wat moet ik doen?

De inschrijving is inmiddels gestart! De online inschrijving van The David is vergelijkbaar met de papieren inschrijving die nog vaak wordt toegepast. Echter door de digitale verwerking kunnen wij sneller reageren en je kunt alles gemakkelijk vanuit huis organiseren! De inschrijving bestaat uit verschillende onderdelen en in deze stappen worden diverse controles uitgevoerd.

1. Inschrijven
Dit doe je online via de website. Je selecteert de beschikbare woningen van je voorkeur die passen bij jouw inkomenssituatie.

2. Voorlopige toewijzing
De woningen worden vervolgens toegewezen aan de kandidaten die zich volledig hebben inschreven en alle documenten hebben geüpload. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er toegewezen op basis van de best passende kandidaat middels een digitale loting.
Vrijdag 10 juli heeft de eerste toewijzing plaatsgevonden. Wanneer je een voorlopige toewijzing hebt ontvangen, kun je deze vervolgens accepteren of verwerpen. Indien je de voorlopige toewijzing hebt geaccepteerd, zullen wij vervolgens de uitgebreide finale credit check uitvoeren. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld BKR-registraties checken en indien nodig werkgevers nabellen.

3. Eindcontrole en definitieve acceptatie
Wanneer je dossier volledig akkoord bevonden is, krijg je per email bericht dat je dossier is goedgekeurd en vervolgens krijg je de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden. Deze onderteken je digitaal middels IDIN. Wijzigingen door huurder op de huurovereenkomst zijn helaas niet mogelijk.

4. Oplevering
Voorafgaand aan de oplevering ontvang je gedetailleerde informatie over de ingebruikname, verhuizing, energiecontracten enz. Zo mogelijk ontvang je minimaal 4 weken voor de sleuteloverdracht per mail bericht. Tijdens de sleuteloverdracht wordt je identiteitsbewijs gescand volgens AVG richtlijnen op echtheid en registratie in vermissingen.

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Volgens de huidige planning worden de appartementen van de toren in december 2020 en de laagbouw medio december 2020 / begin 2021 opgeleverd. Vele professionals op de bouw zijn dagelijks bezig om deze mooie woningen op tijd op te kunnen leveren. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die de bouw vertragen. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden zoals harde wind of vorst, maar ook het aanleveren van afbouwmateriaal. Over de definitieve datum informeren wij je ruim van tevoren.

Kan ik de appartementen bezichtigen?

Er is een kijkwoning beschikbaar. Helaas kan er door de RIVM-regels momenteel geen open huis plaatsvinden. Wij hebben wel een online presentatie van het project, waarbij je via een digitale tour toch een hele goede indruk krijgt van het project en de appartementen. Deze online presentatie is beschikbaar vanaf start verhuur. Zodra het mogelijk is, gaan we belangstellenden uitnodigen voor een kijkmoment

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, er zijn servicekosten. Hierbij kun je denken aan de kosten voor het onderhoud en gebruik van de gezamenlijke voorzieningen. De servicekosten bedragen € 45 per maand.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen van The David vallen in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kan je huurtoeslag aanvragen.

Zijn de afbeeldingen bij de typen appartementen op de website daadwerkelijk van het betreffende appartement?

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Bedoeld om je een indruk te geven van hoe een woning er uit kan zien. Het is niet per se een weergave van de door jou gekozen woning. De woningen worden kaal opgeleverd met een afgewerkte badkamer, keuken en toilet. De indeling van de woning zie je op de plattegrond bij de woning. De ligging van de woning kun je zien op de verdiepingsplattegrond.

Wat is de invloed van de maatregelen omtrent Corona op de bouw?

Op deze website vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door omstandigheden verzet worden, zoals bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of wanneer er verdere beperkende maatregelen door de overheid worden ingevoerd. Wij houden dit goed voor jou in de gaten en wanneer je bij ons een woning wilt huren, informeren wij je uiteraard tijdig over de sleuteloverdracht.

Houd hier dus rekening mee wanneer je de huur opzegt of je woning verkoopt.

Toetsing en inkomen
Laat je een sociale huurwoning achter?

Wij dragen graag bij aan de doorstroom van huurders in alle soorten woningen. En daarom krijg je voorrang om kans te maken op een woning in The David! Uiteraard dien je te voldoen aan de inkomensrichtlijnen.

N.B.: Ben je momenteel inwonend (bij je ouders) in een sociale huurwoning, dan geldt deze voorrangsregeling niet.

 

Aan welke criteria moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een appartement is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

De verhuur is inmiddels gestart en je kunt direct het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

 

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

• Minimaal bruto (gemeenschappelijk) maandinkomen van 3,75 x de maandhuurprijs, inclusief (indien van toepassing) de huurprijs van de parkeerplaats per maand. Bij twee inkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee.
• Gepensioneerden: mogen door de verlichte belastingdruk hun basis bruto inkomen verhogen met 30%.
• Ondernemers worden getoetst volgens het opgegeven inkomen aan de belastingdienst, inkomensverklaring IB 60.

Telt een uitkering mee als inkomen en (hoe) wordt deze meegenomen in de berekening?

Een uitkering telt mee als eerste inkomen indien je kunt aantonen op lange termijn structureel aan de inkomenseis te kunnen voldoen. Daarnaast telt een uitkering, wanneer het een 2e inkomen betreft, mee in de berekening. 

Kan ik als ondernemer een woning huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een woning huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Telt studiefinanciering mee als inkomen?

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Nee, het is niet mogelijk om te huren met een garantstelling. Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen dien je zelf een vast en voldoende inkomen te hebben die past bij de inkomensrichtlijnen.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

De eerste inschrijfperiode is voorbij en de toewijzingsrondes vinden nu wekelijks plaats. Als er meerdere inschrijvingen voor hetzelfde appartement zijn, dan wordt er geloot. De uitslag van de toewijzing is altijd per email.

Na acceptatie van de voorlopige toewijzing volgt de eindcontrole en kan er contact opgenomen worden met derden voor financiële toetsing. Als de eindtoetsing positief is, volgt het huurcontract. Deze onderteken je met IDIN/IDeal.
Er kunnen ca. 4 weken over de check heen gaan.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Contacteer de verhuurmakelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Inschrijven
Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Op de website vind je een button ‘Ja ik wil inschrijven voor een woning’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

 

Welke documenten moet ik uploaden?

Een belangrijk onderdeel van de online inschrijving is het uploaden van documenten, zodat de juiste woning toegewezen kan worden. Zonder complete documenten word je inschrijving niet in behandeling genomen.

Welke documenten je dient te uploaden, lees je hieronder.

Identiteit
• Uittreksel bevolkingsregister (van beiden, maximaal 3 maanden oud)
• Een verklaring van de huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren. Klik hier voor een blanco verhuurdersverklaring.

Ben je in loondienst?
• Werkgeversverklaring. Klik hier voor een blanco werkgeversverklaring.
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen: Handleiding UWV formulier aanvragen DigiD. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Heb je een uitkering?
Een uitkering wordt, wanneer dit het 2e inkomen betreft, meegenomen in de berekening.
• Toezeggingsbrief UWV
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen: Handleiding UWV formulier aanvragen DigiD. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Ben je gepensioneerd/AOW-gerechtigd?
• Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
• Inkomensverklaring van de belastingdienst
• Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:
Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met een DigiD.

Heb je geen inkomensverklaring?
Dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.
De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:
• Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt door accountant/administratiekantoor.
• Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
• Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
• Recent Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)
• Bankgarantie van minimaal 3 maanden
• Verklaring IB60

Heb je een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen.
Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:
De woning is verkocht:
• (Voorlopige) koopakte aanleveren
• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.

Je houdt de hypotheek aan:
• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker
• Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten
Tevens dien je er rekening mee te houden dat je vanuit de huurovereenkomst verplicht bent je in te schrijven op het adres van het gehuurde. Eventuele hypotheekrente aftrek komt hiermee te vervallen.

Klik hier voor een blanco hypotheekverklaring.

Scheiding
In geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

Eigen vermogen
Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Huren & voorwaarden
Wie mag een woning huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Amsterdam én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren in The David. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni. 

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit de woning (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

De wanden worden sausklaar opgeleverd. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of behangen. Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast en het laminaat geschikt is voor vloerverwarming. Hierbij is het belangrijk dat de vloer en ondervloer goed geleiden, omdat er anders veel warmte en energie verloren gaat. Er zijn bovendien geen plinten aangebracht, die keuze laten wij graag aan jou over. Vraag advies bij een vloerenspecialist.

Mag ik zonwering bevestigen aan de buitenkant van de gevel?

Het plaatsen van zonwering mag enkel na goedkeuring van de vastgoedmanager. Zij kunnen je informeren over de juiste uitvoering en kleur.

Wat zijn de voordelen van huren?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Kwaliteit
Hoe werkt de kortingsactie voor de laminaatvloer?

Als je een appartement in The David huurt met een kale huurprijs (dus exclusief servicekosten) vanaf € 1.000 per maand, dan hebben we een leuke actie voor je! Je krijgt dan 50% korting op een laminaatvloer. Er zijn drie mooie kleuren om uit te kiezen. De vloer wordt eigendom van jou als huurder. Maar waar je normaal een appartement kaal moet opleveren als je verhuist, mag je er bij deze vloer ook voor kiezen om deze te laten liggen. Dat scheelt jou werk en draagt bij aan een duurzamer gebruik van materialen.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar, bijvoorbeeld door een chat te starten rechtsonder op de website.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De woonkamer, hal en slaapkamer(s) zijn voorzien van wit gesausd stucwerk. Het plafond wordt voorzien van wit spuitwerk. In de badkamer liggen zwart gespikkelde Mosa vloertegels en de wanden zijn tot het plafond betegeld met witte Mosa wandtegels. In het toilet is de wand deels betegeld en daarboven is wit spuitwerk aangebracht.

Let op: de wanden zijn van gips, wij raden het ten zeerste af om te boren in de wanden. In plaats van boren kun je het beste een rail in het plafond monteren. Daarnaast graag een stopper voor de deuren toepassen om gaten in de wanden te voorkomen.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan en toiletrolhouder. De vloertegels zijn antraciet van kleur en de wandtegels hoogglans wit.

Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?

Nee, de appartementen worden voorzien van een luxe Bribus keuken met Siemens inbouwapparatuur en een moderne badkamer. De keuken- en badkameropstelling zie je in de plattegronden van de brochure.

Hoe zijn de keuken en badkamer ingericht?

De complete Bribus keuken is voorzien van witte kastdeuren en een zwart composietstenen werkblad. De apparatuur is van Siemens en wordt geïntegreerd in de keuken. De precieze opstelling en afmetingen van de keuken verschillen per woningtype. Dit kun je terugvinden op de plattegronden.

De indeling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden van de brochure. De badkamer is voorzien van een inloopdouche of een douchehoek met deur, en/of ligbad, handdoekenradiator en een (dubbele) wastafel. Boven de wastafel hangt een spiegel. De tegels op de vloer zijn antraciet van kleur, de tegels op de wand zijn hoogglans wit. Afhankelijk van de grootte van het appartement vind je in de badkamer ook een tweede toilet.

Wat voor apparatuur zit er in de keuken?

Je kookt in een Bribus keuken met Siemens inbouwapparatuur. Alle keukens zijn voorzien van een zwart composiet blad en witte kastdeuren. Qua apparatuur heb je de beschikking over een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, multifunctionele oven met magnetron en koel vriescombinatie.

Is er een afzuigsysteem in het appartement?

Elk appartement wordt voorzien van een WTW-installatie.

Hoe wordt de woning verwarmd?

De woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming en worden middels vloerverwarming verwarmd. Daarnaast is er in de badkamer een handdoekenradiator.

Hoe zijn de zonnepanelen op het dak gekoppeld?

De zonnepanelen zijn gekoppeld aan de gemeenschappelijke ruimten en niet aan de individuele appartementen. Door de energie die de zonnepanelen opwekken zullen de servicekosten lager zijn!

Hoe ziet de binnentuin eruit?

De daktuin loopt iets af, waardoor het lastig is om er echt te gaan zitten. Het grootste gedeelte van de tuin wordt voorzien van sedum gras kruidenmat, siergrassen en heesters. Er wordt rekening gehouden met de jaargetijden, zodat de tuin het hele jaar door mooi en gekleurd is.

Ook komt er een looppad en een watertje. Zie via onderstaande link het ontwerp van de daktuin: Amsterdam Ricardo Residences daktuin

Heb ik ook een externe berging?

Je hebt een inpandige berging in het appartement. Het is mogelijk om een extra berging te huren voor € 15 per maand. Deze berging vind je op de begane grond en 1e verdieping. In Woningdossier kun je aangeven of je interesse hebt in een extra berging.

Hoe duurzaam zijn de woningen?

De woningen in The David zijn met veel aandacht voor duurzaamheid gebouwd. De woningen hebben geen gas aansluiting, waarmee je bijdraagt aan een vermindering van de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor de verwarming en warm water is een aansluiting op de stadsverwarming gerealiseerd. Koken doe je op een inductiekookplaat.

 

 

Voorzieningen
Waar kan ik mijn scooter/motor stallen?

Het is mogelijk om uw scooter / motor te parkeren in de parkeergarage op de begane grond. Er zijn ca. 40 plaatsen beschikbaar voor scooters / motoren. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden in de garage op de 1e verdieping en bij de twee gedeelde fietsenstallingen.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Er is een gemeenschappelijke fietsenstalling in The David. Daarnaast is het mogelijk om een extra berging te huren, zie de vraag ‘Heb ik ook een externe berging?’.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Parkeerplekken zijn beperkt beschikbaar (201 parkeerplekken) en worden toegewezen op basis van beschikbaarheid in relatie tot de gehuurde woning. Een parkeerplaats kost € 75,- per maand excl. servicekosten. In Woningdossier kun je aangeven of je interesse hebt in een parkeerplaats.

LET OP! Er worden door de gemeente Amsterdam geen parkeervergunningen afgegeven.

Zijn er laadpalen voor mijn elektrische auto?

Ja, 10 parkeerplaatsen zijn voorzien van een oplaadmogelijkheid. Mocht dit te weinig zijn dan zijn er uitbreidingsmogelijkheden.

Is er glasvezel aanwezig in het appartement?

Op het moment dat de appartementen worden opgeleverd, zijn de appartementen voorzien van een glasvezelverbinding in de woonkamer en de slaapkamers (UTP).

Mag je als huurder gebruik maken van de daktuin?

Ja, dat mag, echter dien je rekening te houden met de medehuurders. Je mag geen overlast bezorgen. Er zal hiervoor een artikel worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van The David.

Komt er een service app in The David?

Ja, als bewoner van The David krijg jij exclusieve toegang tot de eigen app via “Area of people”! Het idee achter de app is dat het je helpt om van je gebouw een Micro- Dorp te maken, waarin je elkaar makkelijk kunt vinden en helpen.

De The David-app bestaat uit verschillende interessegroepen die je kunt volgen. Zo leen je straks makkelijk een verfroller of deel je een parkeerplaats met je buren. Heeft iemand in The David een pakketje voor je aangenomen? Via het burenoverzicht vind je deze buur snel terug en stuur je een privéberichtje.

Je servicevragen en reparatieverzoeken dien je eenvoudig in en via statusupdates volg je de voortgang in de app. Ook word je op de hoogte gehouden over onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld glazenwassers en schoonmakers.

Wat komt er in de commerciële ruimten op de begane grond?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. We zijn met verschillende partijen in gesprek. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij je hierover informeren.